Järnbrist, Sköldkörtel & Magsårstest

299 SEK

 • Testa hemma
 • Svar på 10 minuter
 • Skickas samma dag
 • Diskret leverans
 • Direkt i brevlådan
 • CE-märkta produkter
 • Ord pris 417kr (-40% rabatt)

Järnbrist, Sköldkörtel & Magsårstest

Vårt mest populära paket – Hälsokollen – 40% rabatt

Sköldkörteltest

Upplever du symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet, oro, inre stress och allmän sjukdomskänsla? Då kan detta bero på sköldkörteln. Med vårt sköldkörteltest kan du få reda på hur du mår. Sköldkörteln sitter under struphuvudet på framsidan av halsen, och har en stor påverkan på vårt välmående och på vår fysiska förmåga, då sköldkörteln styr ämnesomsättningen i kroppen. Därför spelar den en viktig roll för att vi ska må bra.

Vårt test kan ge dig svar på varför du mår som du gör. Om din sköldkörtel är underaktiv så påverkar det nivån av Tyreoideastimulerande Hormon (TSH) i ditt blod. Denna hormonnivå kan du mäta själv med vårt sköldkörteltest som görs genom ett enkelt och smärtfritt stick i fingret. Testet tar bara 10-15 minuter och ger dig ett snabbt och enkelt besked om din sköldkörtels tillstånd. Vårt sköldkörteltest markerar positivt när TSH-nivån är högre än 5 μIU/mL.

Sköldkörteltestet från oss är mycket säkert och är CE-märkt. Dessutom har testet en tillförlitlighet på 95,5%.

Varför ska du testa dig?

Det kan vara svårt att upptäcka en sköldkörtelsjukdom enbart utifrån dess symptom då de vanligaste symptomen är väldigt allmänna. Men med ett sköldkörteltest får du ett klart besked på om din viktpendling/trötthet/håglöshet/yrsel beror på en rubbning av sköldkörteln eller ej. Som ett resultat innebär det att du lättare kan söka vård och få rätt behandling, Detta är med andra ord viktigt då några sköldkörtelsjukdomar kan ge allvarliga komplikationer.

Järnbristtest

Vårt Järnbristtest är ett CE godkänt test som mäter nivån av proteinet ferritin i blodet, som är direkt proportionerligt mot dina järnnivåer, och är mycket säkert. Det är genom detta protein som kroppen kan lagra järn då ferritin binder till sig järnet. Genom att undersöka ferritinvärdet i blodet kan man ta reda på hur kroppens järndepåer ser ut.

Testet görs genom ett stick i fingertoppen och tar bara några minuter. Du får besked direkt på huruvida dina järnnivåer är normala eller för låga. Järnbristtestet gör du själv och resultatet ser du direkt.

Vad beror järnbrist på?

Järnbrist kan bero på många saker, såsom kraftig menstruation, magsår, tarmsjukdomar eller andra tillstånd så som pubertet och graviditet. Vidare om du har förlorat mycket blod vid en olycka kan det också ge dig brist på järn. I regel är järnbristen inte livshotande, men den försämrar din livskvalitet.

Vid puberteten uppstår en hastigare tillväxttakt, samtidigt som kosten ibland kan vara ensidig och näringsfattig. För unga kvinnor innebär också menstruation en ytterligare riskfaktor. Det finns evidens för att barn i skolåldern med järnbrist kan uppnå förbättrad kognitiv förmåga om de behandlas med järntillskott. Livsmedelsverket rekommenderar 9 mg/dag för män och 15 mg/dag för menstruerande kvinnor, motsvarande ca 0,1–0,3 mg/kg.

Järnbrist är enkelt att åtgärda när den väl är konstaterad. I många fall räcker det med ett extra tillskott av järn under en kortare eller längre tid. Rekommenderar dock efter poitivt testsvar rådfråga läkare alt. barnmorska om eventuellt extra järntillägg. Men om det finns en bakomliggande sjukdom krävs det en annan behandling. Vårt järnbristtest markerar positivt när järnnivån är under 30 ng/mL.

Beskrivning Sköldkörtel och järnbrist:

PSA procedur

 1. Rengör ditt finger med alkohol rengöringsservetten.
 2. Stick dig sedan i fingertoppen med lancetten
 3. Sug därefter upp 2-3 droppar blod med pipetten.
 4. Droppa 1-2 droppar blod i testkasettens brunn (S).
 5. Droppa därefter 1 droppe buffert.
 6. Vänta 5 minuter för att avläsa resultatet

Magsårstest

Vårat Magsårstest är ett CE-märkt snabbtest för upptäckt av H.Pylori i avföring.

Smärta och obehag i övre delen av buken är ett relativt vanligt bekymmer. Vidare, var fjärde person drabbas någon gång i livet av sådana besvär. Då är en vanlig förklaring till detta Magsår. Dessutom har det  visat sig att den vanligaste orsaken till magsår är närvaron av bakterien Helicobacter pylori. Upptäck snabbt och enkelt bakterien H. Pylori. I 90% av fallen är denna bakterie orsak till problem vid magbesvär.

Ett enkelt magsårstest kan hjälpa dig att lindra din oro eller så ger det dig en anledning att exempelvis söka hjälp hos din läkare. Ett positivt test (du bär på H. pylori) innebär att du lättare kan söka vård och få rätt behandling, vilket är viktigt då denna typen av magsår kan leda till allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.

Testet upptäcker specifika antigener i avföring för att fastställa närvaron av bakterien H.Pylori.

Beskrivning:

1. Samla avföringsprov i avföringsfångaren. Använd avföringsfångaren i alla typer av toaletter för att undvika förorening av provet.

2. Skruva av locket på provuppsamlingsröret och slumpmässigt stick provuppsamlingsapplikatorn i avföringsprovet på minst 3 olika platser. Skopa inte avföringsprovet. Skruva fast och dra åt locket på provuppsamlingsröret och skaka provuppsamlingsröret kraftigt för att blanda provet och extraktionsbufferten.

3. Ta ut testkassetten från foliepåsen och använd den så snart som möjligt. Bäst resultat kommer att erhållas om testet utförs omedelbart efter öppnandet av foliepåsen.

4. Håll provuppsamlingsröret upprätt och öppna locket på provuppsamlingsröret. Vänd röret upp och ned och överför 2 hela droppar till testkassetten (S) och starta sedan timern. Se illustration nedan.

5. Läs resultat efter 5 minuter. Läs inte resultat efter 10 minuter.

Resultat

Visas linjer vid C och T är resultatet positivt. Visas linje vid endast C är resultat negativt. Kontrollinjen (C) fungerar som en kvalitetskontroll som säkerställer att kassetten är OK.

C = Control (Kontroll)

T = Test

S = Sample (Prov)

 

Bruksanvisning på svenska medföljer. Kontakta oss om du har några frågor.

Du gillar kanske också…

Copyright Medtest.shop All Rights Reserved 2020